Welk werk mag ik uitvoeren als PWA’er?
Voor privé-personen:
hulp bij licht onderhoud van de tuin
hulp bij het toezicht op of de begeleiding van kinderen of zieke personen
hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten
Voor lokale overheden:
bescherming van het milieu
veiligheid in de wijken en tegemoetkomen aan andere wijkbehoeften
begeleiding van kinderen, jongeren en sociaal achtergestelde personen
socioculturele activiteiten van occasionele aard en met een beperkt belang
Voor onderwijsinstellingen, vzw’s en andere niet-commerciële organisaties:Activiteiten die door hun aard, hun belang of hun occasioneel karakter gewoonlijk worden uitgevoerd door vrijwilligers, met name de activiteiten van personen die hulp bieden bij sociale, culturele, sportieve, caritatieve of humanitaire evenementen.

Télécharger ici les listes d’activité autorisées

Next