Wie kan zich inschrijven bij het PWA?
U kunt voor het PWA werken als u al ten minste 2 jaar (6 maanden vanaf 45 jaar) een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze bent of als u een leefloon (uitkering voor sociale integratie) of een sociale toelage krijgt.
Hoe schrijf ik me in bij het PWA?

Waar kan ik terecht? Als u aan de voormelde voorwaarden voldoet, schrijft u zich in bij het PWA van de gemeente om PWA- activiteiten te kunnen uitvoeren.
Bij uw inschrijving krijgt u een PWA-inschrijvingsbewijs.
Moet ik een PWA-arbeidsovereenkomst ondertekenen?Voor u begint met uw arbeidsprestaties, ondertekent u een arbeidsovereenkomst met het PWA, dat uw werkgever zal zijn.
Op basis hiervan bezorgt het PWA u de nodige prestatieformulieren (formulier PWA 4). U vult deze zelf in op het moment dat u PWA-prestaties verricht.
Deze overeenkomst beschermt de werknemer volgens de wetten en de reglementen betreffende de arbeidsbescherming.
Hoe wordt deze PWA-arbeidsovereenkomst beëindigd? Deze overeenkomst kan worden beëindigd met een opzegtermijn van 7 dagen. Als u een betrekking vindt in het gewone arbeidscircuit, kunt u de arbeidsovereenkomst met het PWA zonder vooropzeg en vergoeding beëindigen.
Verzekering Tijdens de PWA-opdrachten en op de weg van en naar de plaats van arbeid is de PWA-tewerkgestelde beschermd door een arbeids- ongevallenverzekering en een verzekering “burgerlijke aan- sprakelijkheid” afgesloten door de RVA. Bij schade is het dus onontbeerlijk dat u binnen de 48 uur een aangifte van ongeval indient.
Verplaatsingskosten In Elsene zijn alle verplaatsingen ten koste van de gebruiker volgens het MIVB-tarief.
Kan ik terugkeren naar het PWA na een tewerkstelling in het kader van de dienstencheques?Indien een tewerkstelling in het kader van de dienstencheques geen succes blijkt te zijn en/of indien de plaatsing niet leidt tot een geschikte betrekking, kunt u terugkeren naar het PWA-statuut als u geen ar-beidsovereenkomst voor een ononderbroken periode van 8 maanden of meer hebt gehad.
Nuttige websites: Website van de Rijksdienst voor Arbeidvoorziening (RVA) Informatie in verband met het PWA

Next