Welke formaliteiten moet u vervullen?InschrijvenU moet langs gaan bij het PWA met uw identiteitskaart om een gebruikersformulier in te vullen (voor vzw’s en verenigingen is een fotokopie van de statuten vereist).Vervolgens stuurt het PWA een geschikt persoon voor de gevraagde activiteit. Een PWA-tewerkgestelde mag ten hoogste 45 uur per maand werken. Maar u kunt meerdere personen gebruiken.De PWA-tewerkgestelden zijn verzekerd door de vzw voor arbeidsongevallen, ongevallen van en naar het werk en burgerlijke aansprakelijkheid op voorwaarde dat het PWA binnen de 48 uur van eventuele schade op de hoogte wordt gebracht.De verzekering komt niet tussenbeide wanneer de PWA-tewerkgestelde een voertuig bestuurt, als deze dienstverlening verboden is.Hoeveel kost het u?
Hoe betaalt u de diensten?
Momenteel betaalt u als gebruiker een inschrijvingsgeld van 7,45€/jaar. De inschrijving is gratis voor personen met een WIGW-statuut.De diensten betaalt u met PWA-cheques.U kunt naamloze cheques (niet fiscaal aftrekbaar) kopen bij uw PWA voor een prijs van 5,20€ of u kunt cheques op naam (fiscaal aftrekbaar) bestellen bij de firma SODEXHO voor een prijs van 6,45€.De verplaatsingskosten van de tewerkgestelde zijn voor uw rekening (MIVB-tarief).

Back