Wie komt de werken bij u uitvoeren?
De personen die op uw aanvraag kunnen ingaan, zijn:
werklozen die minstens 2 jaar volledig uitkeringsgerechtigd zijn, indien jonger dan 45 jaar.
werklozen die minstens 6 maanden volledig uitkeringsgerechtigd zijn, indien ouder dan 45 jaar.
personen die genieten van een uitkering voor sociale integratie.

Deze personen zijn op wettige wijze ingeschreven in ons agentschap en ontvangen aan het begin van elke maand een prestatieformulier waarop ze alle uren noteren, die ze bij hun gebruikers presteren. Elke persoon mag maximaal 45 uur per maand werken.Deze personen blijven hun werkloosheidsuitkering of hun uitkering voor sociale integratie ontvangen en verdienen daarnaast 4,10€ per uur gepresteerd als PWA’er.Ze zijn volledig verzekerd voor arbeidsongevallen, ongevallen van en naar de werkplaats en voor burgerlijke aansprakelijkheid.
Next