Welke activiteiten zijn toegestaan?
Voor een fysiek persoon (privé-persoon):
hulp bij het onderhoud van de tuin
hulp bij de opvang of de begeleiding van kinderen of zieke personen
hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten
andere diensten: neem contact op met het PWA 
Voor lokale overheden:
gerichte hulp voor braderijen, markten, rommelmarkten,...
administratieve hulp
andere diensten: neem contact op met het PWA
Voor vzw’s:
onderhoud van de lokalen na activiteiten
administratieve hulp
hulp bij het onderhoud van de directe omgeving
andere diensten: neem contact op met het PWA
Voor onderwijsinstellingen
opvang van kinderen voor of na schooltijd
hulp bij het toezicht tijdens het middageten
andere diensten: neem contact op met het PWA

Télécharger ici les listes d’activités autorisées
Next