Wie kan een beroep doen op de diensten van het PWA?
U kunt u enkel als gebruiker bij het PWA van Elsene inschrijven, als u een officiële inwoner van de gemeente bent.Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap richt zich op:
privé-personen
lokale overheden (gemeentediensten, OCMW,...)
vzw's en niet-commerciële organisaties
onderwijsinstellingen
Het PWA speelt in op behoeften die niet voldoende door het gewone arbeidscircuit worden opgevangen.Als gebruiker moet u de PWA-tewerkgestelden steeds de nodige uitrusting en materiaal in goede staat ter beschikking stellen. Daarnaast moet u de PWA’er aan het einde van zijn diensten en in elk geval aan het einde van de kalendermaand betalen. De betaling gebeurt met PWA-cheques.

”EEN PWA-TEWERKGESTELDE MAG IN GEEN GEVAL EEN PROFESSIONAL VERVANGEN”

Next